Identifying refactoring opportunities in process model repositories

R.M. Dijkman, B. Gfeller, J. Küster, H. Völzer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identifying refactoring opportunities in process model repositories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen