Identifying living skin tissue in a video sequence

W. Wang, (Uitvinder), G. de Haan (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Identifying living skin tissue in a video sequence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen