Identifying factors for personalized strategies to motivate seniors to adopt a more active lifestyle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

308 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identifying factors for personalized strategies to motivate seniors to adopt a more active lifestyle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Nursing and Health Professions