Identification of IT-Needs to Cope with Dynamism in Collaborative Networked Organizations: a case study

R.J.W. van den Heuvel, Rogier van den Heuvel, Rik Bos, Jos J.M. Trienekens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of IT-Needs to Cope with Dynamism in Collaborative Networked Organizations: a case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen