Identification of dynamic models in complex networks with predictor error methods: predictor input selection

A.G. Dankers, P.M.J. Hof, Van den, X. Bombois, P.S.C. Heuberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
276 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of dynamic models in complex networks with predictor error methods: predictor input selection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen