Identification of critical operational performance measures : a research note on a benchmarking study in the transportation and distribution sector

K.H. Donselaar, van, C.J.T.M. Kokke, J.A.M. Theeuwes, M.J.F. Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of critical operational performance measures : a research note on a benchmarking study in the transportation and distribution sector'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie