Identification of bioprocesses for adaptive PID tuning

Y. Zhu, P.P.J. Bosch, van den, A. Oudshoorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-45
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal A
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit