Identification and robust control for systems with ellipsoidal parametric uncertainty by convex optimization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification and robust control for systems with ellipsoidal parametric uncertainty by convex optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen