Identification and MPC control of a circulation fluidized bed boiler using an LPV model

J. Huang, G. Ji, Y. Zhu, W. Lin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification and MPC control of a circulation fluidized bed boiler using an LPV model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen