Identification and active thermomechanical control in precision mechatronics

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

162 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Oomen, Tom A.E., Promotor
  • de Jager, Bram, Promotor
Datum van toekenning7 jan 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5190-3
StatusGepubliceerd - 7 jan 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit