ICT and social interaction : modeling communication mode choice and its effect on travel behavior

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ICT and social interaction : modeling communication mode choice and its effect on travel behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen