ICSE Highlights

J. Carver, A. Serebrenik

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  This issue’s column reports on papers from the 2017 International Conference on Software Engineering. Topics include context-based analytics, defect prediction, software development and energy consumption, continuous delivery, and continuous deployment.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)18-20
  TijdschriftIEEE Software
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2017

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'ICSE Highlights'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit