Ice formation on Aircraft Wings

S.W. Rienstra, L.H. Wiryanto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-30
TijdschriftMIHMI Journal of Indonesian Mathematical Society = Majalah Ilmiah Himpunan Matematika Indonesia MIHMI
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit