Ice cream scheduling: Modeling the intermediate storage

M.A.H. Elzakker, van, E. Zondervan, C. Almeida-Rivera, I.E. Grossmann, P.M.M. Bongers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 21th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE 21), 29 May – 1 June 2011, Chalkidiki, Greece
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit