i-PE: a decentralized approach for designing adaptive and persuasive intelligent play environments

P. Rijnbout, L.C.T. Valk, de, M.J. Graaf, de, M.M. Bekker, B.A.M. Schouten, J.H. Eggen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelAmi Workshop on Ambient Gaming
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit