‘I Have Something to Say’: Supporting Aphasics for Organizing and Sharing Personal Experiences by Photos

A. Mahmud, Al, J.B. Martens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van '‘I Have Something to Say’: Supporting Aphasics for Organizing and Sharing Personal Experiences by Photos'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen