I didn’t know that virtual agent was angry at me: Investigating effects of gaze direction on emotion recognition and evaluation

P.A.M. Ruijten, C.J.H. Midden, J.R.C. Ham

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'I didn’t know that virtual agent was angry at me: Investigating effects of gaze direction on emotion recognition and evaluation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie