Hysteroscopische operaties onder sedatie op de reguliere polikliniek

H. van Vliet, N. Kuijsters, L. Braam, B. Schoot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)412-417
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynæcologie
Volume128
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - okt 2015

Citeer dit