Hypermedia presentation adaptation on the semantic web

F. Frasincar, G.J.P.M. Houben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hypermedia presentation adaptation on the semantic web'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science