Hypermedia, de opvolger van boek, film en video

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-32
TijdschriftBibliotheek - en Archiefgids
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit