Hyperbolic secants yield Gabor frames

A.J.E.M. Janssen, T. Strohmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyperbolic secants yield Gabor frames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde