Hydroxylation of phenol with hydrogen peroxide on EUROTS-1 catalyst

J.A. Martens, Ph Buskens, P.A. Jacobs, A.J.H.P. vd Pol, J.H.C. Hooff, van, C. Ferrini, H.W. Kouwenhoven, P.J. Kooyman, H. van Bekkum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

164 Citaten (Scopus)
664 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydroxylation of phenol with hydrogen peroxide on EUROTS-1 catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering