Hydroxy-aromatic compound, process for the preparation thereof, and use of the compound

Rolf A.T.M. van Benthem (Uitvinder), R.H.M. Kierkels (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydroxy-aromatic compound, process for the preparation thereof, and use of the compound'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.