Hydrotreating model catalysts : from characterization to kinetics

L. Coulier

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • van Veen, J.A.R. (Rob), Promotor
Datum van toekenning11 okt 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2992-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit