Hydrothermal synthesis of a layered-type W-Ti-O mixed metal oxide and its solid acid activity

T. Murayama, K. Nakajima, J. Hirata, K. Omata, E.J.M. Hensen, W. Ueda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrothermal synthesis of a layered-type W-Ti-O mixed metal oxide and its solid acid activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen