Hydrothermal recycling of PVC-waste in a bubbling fluidized bed reactor

M.J.P. Slapak

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  219 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Drinkenburg, Bart, Promotor
  Datum van toekenning1 jun. 1999
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-0990-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit