Hydromagnetic turbulence in the direct interaction approximation

Sambamurti Nagarajan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

533 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kampen, van, N.G., Promotor, Externe Persoon
  • Schram, Piet, Promotor
Datum van toekenning7 nov 1975
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit