Hydrogenation of carbon monoxide over vanadium oxide-promoted rhodium catalysts

B.J. Kip, P.A.T. Smeets, J. Grondelle, van, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)
99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-208
TijdschriftApplied Catalysis
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit