Hydrogenation of carbon monoxide over rhodium/silica catalysts promoted with molybdenum oxide and thorium oxide

B.J. Kip, E.G.F. Hermans, J.H.M.C. Wolput, van, N.M.A. Hermans, J. Grondelle, van, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

77 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-139
TijdschriftApplied Catalysis
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit

Kip, B. J., Hermans, E. G. F., Wolput, van, J. H. M. C., Hermans, N. M. A., Grondelle, van, J., & Prins, R. (1987). Hydrogenation of carbon monoxide over rhodium/silica catalysts promoted with molybdenum oxide and thorium oxide. Applied Catalysis, 35(1), 109-139. https://doi.org/10.1016/S0166-9834(00)82426-4