Hydrogen production during zinc deposition from alkaline zincate solutions

R.E.F. Einerhand, W. Visscher, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
204 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)799-806
TijdschriftJournal of Applied Electrochemistry
Volume18
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit