Hydrogen atom cleaning of archeological artefacts

M.J. Graaf, de, R.J. Severens, M.J.F. Sande, van de, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram, H.J.M. Meijers, H. Kars

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
150 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrogen atom cleaning of archeological artefacts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering