Hydrodynamics in a ceramic pervaporation membrane reactor for resin production.

G.J.S. Gulik, van der, R.E.G. Janssen, J.G. Wijers, J.T.F. Keurentjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrodynamics in a ceramic pervaporation membrane reactor for resin production.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Physics

Chemical Engineering