Hydrodynamic cavitation in micro channels with channel sizes of 100 and 750 micrometers

J. Rooze, M. Andre, G.J.S. Gulik, van der, D. Fernandez-Rivas, J.G.E. Gardeniers, E. Rebrov, J.C. Schouten, J.T.F. Keurentjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrodynamic cavitation in micro channels with channel sizes of 100 and 750 micrometers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen