Hydrodesulfurization catalysts structure and activity

A.J.A. Konings

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Prins, Roel, Promotor, Externe Persoon
  • Schuit, George, Promotor
Datum van toekenning16 nov. 1980
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit