Hydrodesulfurization catalysts prepared from X(MS4)2-2 thioheteroanions containing Ni or Co and Mo or W : correlation of ESR signal intensity with thiophene conversionanions containing nickel or cobalt and molybdenum or tungsten: correlation of ESR signal intensity with thiophene conversion

A.J.A. Konings, A. Valster, V.H.J. Beer, de, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrodesulfurization catalysts prepared from X(MS4)2-2 thioheteroanions containing Ni or Co and Mo or W : correlation of ESR signal intensity with thiophene conversionanions containing nickel or cobalt and molybdenum or tungsten: correlation of ESR signal intensity with thiophene conversion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie