Hydrocracking in the Year 2000: A strong interaction between technology development and market requirements

J.K. Minderhoud, J.A.R. Veen, van, A.P. Hagan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrocracking in the Year 2000: A strong interaction between technology development and market requirements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen