Hybridization of efficient modeling techniques for fast analysis of large-scale antenna structures in the context of the square kilometre array project

R. Maaskant, A.G. Tijhuis, R. Mittra, M.V. Ivashina, W.A. Cappellen, van, M.J. Arts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hybridization of efficient modeling techniques for fast analysis of large-scale antenna structures in the context of the square kilometre array project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen