Hybride adaptieve thermische energieopslag

P. Hoes, M. Trcka, J.L.M. Hensen, B. Hoekstra Bonnema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

In conventionele gebouwen is de thermische massa een permanente gebouweigenschap die afhankelijk is van het gebouwontwerp. Maar gebouwen met een permanente thermische massa zullen niet onder alle omstandigheden optimaal presteren. Dit artikel introduceert een gebouwconcept dat de voordelen benut van zowel een thermisch licht als thermisch zwaar gebouw. Het concept bestaat uit een lichtgewicht constructie met een hybride adaptieve thermische energieopslagcapaciteit. Dit concept verbetert de gebouwprestaties en vergroot de robuustheid voor veranderend gebruikersgedrag, seizoenswisselingen en klimaatveranderingen. Met behulp van gebouwsimulatie is het potentieel van het concept onderzocht en gekwantificeerd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-10
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume40
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit