Hybrid trajectory tracking for a hopping robotic leg

M.W.L.M. Rijnen, A.T. van Rijn, H. Dallali, A. Saccon, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hybrid trajectory tracking for a hopping robotic leg'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen