Hybrid polymer solar cells from zinc oxide and poly(3-hexylselenophene)

S.D. Oosterhout, M.M. Wienk, M. Al-Hashimi, M. Heeney, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hybrid polymer solar cells from zinc oxide and poly(3-hexylselenophene)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen