Hybrid organic-inorganic coatings for prefinish construction steel and aluminium via the sol-gel process

S. Frings, R. Linde, van der, A.J. Hagen, ten, H.A. Meinema

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProc. 5th Eur. Conf. Adv. Mater. Proc. Appl
UitgeverijNetherlands Society for Materials Science
Pagina's267-270
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit