Hybrid multi-harmonic load- and source-pull system

J.A.J. Essing, F.A. Malekzadeh, A.H.M. Roermund, van, R. Mahmoudi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hybrid multi-harmonic load- and source-pull system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen