Hybrid molecular-ferromagnetic structures for spintronic applications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelHolst Symposium 2004; Eindhoven, Netherlands, the (11 nov 2004)
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit