Hybrid modelling of crash dummies for numerical simulation

M. Fountain, R. Happee, J.S.H.M. Wismans, H.A. Lupker, W.P. Koppens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelIRCOBI : 1996 international conference on the biomechanics of impact, September 11-13, 1996, Dublin, Ireland
RedacteurenA. Charpenne
Plaats van productieBron
UitgeverijIRCOBI
Pagina's401-420
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit