Hybrid modeling technique for nonlinear 2D electromagnetic problems: towards a design framework for variable flux reluctance machines

Jing Bao

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Gysen, Bart L.J., Co-Promotor
Datum van toekenning18 jun 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4797-5
StatusGepubliceerd - 18 jun 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit