Hybrid composites based on polyethylene and carbon fibres. Part 3: Impact resistant structural composites through damage management

A.A.J.M. Peijs, R.W. Venderbosch, P.J. Lemstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  90 Citaten (Scopus)
  91 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)522-530
  TijdschriftComposites
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit