Hybrid bio/supra-molecular polymers as programmable nano-architectures

Eva Magdalena Estirado

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Brunsveld, Luc, Promotor
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
Datum van toekenning13 jan 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4957-3
StatusGepubliceerd - 13 jan 2020

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit