Hybrid 3-D electromagnetic modeling : the challenge of magnetic shielding of a planar actuator

K.J.W. Pluk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

309 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Jansen, J.W. (Helm), Co-Promotor
  • Gersem, de, G., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 nov 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3954-3
StatusGepubliceerd - 23 nov 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit