Huygens' inspired multi-pendulum setups: experiments and stability analysis

F.N. Hoogeboom, A.Y. Pogromsky, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer116304
Aantal pagina's14
TijdschriftChaos
Volume26
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov 2016

Citeer dit