Hurdles for sport consumption? determining factors of household sports expenditure

E. Thibaut, S.B. Vos, J. Scheerder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hurdles for sport consumption? determining factors of household sports expenditure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen